Produceert u afval?

De hoeveelheid afval is de laatste jaren sterk veranderd evenals de samenstelling en de manier van verwerken. Wanneer is iets eigenlijk afval? Op deze site van vindt u hier veel informatie over en zult u zien dat afval aan elkaar hangt van wet- en regelgeving. Waste2Profit Consultancy heeft 30 jaar ervaring op het gebied van alle soorten afval. Heeft u dus vragen, neem contact op en wij helpen u graag verder.

Meer informatie over afval

Wet- en regelgeving NL

Afval betekent complexe wet- en regelgeving. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving in Nederland. Ook kunt u hier met een simpele druk op de knop bij de belangrijkste websites over afvalwet- en regelgeving vinden. Als u vragen heeft, laat het ons weten.

LAP 3

Het Landelijk AfvalbeheerPlan 3 (LAP 3) geeft in haar beleidskader en de 85 sectorplannen het beleid weer op het gebied van afval in Nederland. Ieder sectorplan heeft betrekking op een specifiek soort afval en geeft aan wat bijvoorbeeld de minimum standaard voor de verwerking is.

CMP

In afvalland houden we van afkortingen. Het LAP 3 wordt binnen enkele jaren omgezet in het Circulaire Materialen Plan (CMP). Waar het LAP uitgaat van afvalstromen, gaat het CMP juist uit van alle grondstoffen die op dit moment nog niet op een hoogwaardige manier verwerkt (kunnen) worden.

Omgevingswet

De derde afkorting betreft de Wet Milieu Beheer (WMB). In deze wet zijn vele zaken vastgelegd op het gebied van afval, maar ook deze wet wordt eerdaags aangepast en gaat op in de Omgevingswet. De ingangsdatum is 1 juli 2023.

Verwerking van afval

Overige informatie over afval

Wet- en regelgeving EU

Nederland volgt in de meeste gevallen de Europese wet- en regelgeving. Zo heeft iedere afvalstroom zijn eigen Europese Euralcode, is er een Europese kaderrichtlijn afvalstoffen en staat in de EVOA alle regels op het gebied van import en export van afvalstoffen. De “end of waste criteria” zijn belangrijk om uw afval om te zetten naar grondstof. Een moeilijke weg waar wij u graag in ondersteunen

Euralcodes

Al ons afval is ingedeeld in Euralcodes, waarvan de producent van het afval wettelijk verantwoordelijk is voor het bepalen. Iets wat in de praktijk niet eenvoudig is en dan ook meestal door specialisten wordt gedaan. De handreiking Eural van Rijkswaterstaat geeft u meer achtergrondinformatie. Wate2Profit Consultancy kunt u helpen in deze zoektocht.

Kaderrichtlijn afval

Waar het LAP3 het Nederlandse beleid beschrijft, is de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen dit voor Europa. Zoals in vele andere landen het geval is heeft ook Nederland veel beleidskaders overgenomen vanuit deze kaderrichtlijn.

EVOA

Het exporten en importeren van afval is toegestaan onder strenge Europese wet- en regelgeving. In de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) zijn deze regels vastgesteld. Een belangrijk punt in deze wetgeving is het onderscheid tussen oranje en groene lijst van afvalstoffen. Voor oranje is de procedure lastig en moeten beide landen van im- en export eerst toestemming geven. Voor groene lijst, veelal monostromen, geldt een eenvoudiger regiem.