Of is het misschien een grondstof?

Grondstoffen worden al sinds de prehistorie gebruikt en toegepast. Primaire grondstoffen zijn aardolie, metalen en metaalertsen, zand, aardgas en steenkool, maar ook hout en water. Van deze grondstoffen worden halffabricaten gemaakt, waarna deze weer gebruikt worden bij de productie van diverse gebruiksartikelen. Een mooi voorbeeld zijn alle soorten plastics. Het zijn de primaire grondstoffen die in snel tempo opraken. Dit komt enerzijds door het groeiend aantal mensen en anderzijds doordat alleen organische gewassen zoals bomen en gewassen nu nog groeien en de voorraad van alle overige grondstoffen dagelijks afneemt. Hierbij moeten wij ons beseffen dat alle grondstoffen die wij verbranden voor eens en altijd verdwenen zijn als CO2 en H2O.

Meer informatie over grondstof

De transitie van afval naar grondstof.

Om te zorgen dat wij zorgvuldiger met onze grondstoffen om gaan, stimuleert de Nederlandse overheid de recycling en het hergebruik van afval naar grondstof. Hierdoor kunnen deze meerdere keren hergebruikt worden en ontstaat vanzelf een circulaire economie.  Waar dit voor glas en metalen al heel goed mogelijk is en ook al op grote schaal gebeurt, blijkt dit voor plastic en diverse andere afvalstoffen lastig.

Nederland circulair in 2050

De vraag naar grondstoffen neemt toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten, natuur- en milieuorganisaties, overheden, vakbonden, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties aan het zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen. Het doel: een volledig circulaire economie in Nederland in 2050.

Grondstoffenakkoord

Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen is er in 2017 het Grondstoffenakkoord opgesteld door de diverse partners. Het rapport wat geschreven is naar aanleiding van dit akkoord heeft 5 transitie agenda’s op de volgende prioritaire thema’s: Biomassa en voedsel; Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw- en Consumptiegoederen.

Roadmap Chemische recycling Kunststof 2030 Nederland

Niet alleen in Nederland maar wereldwijd is er steeds meer sprake van grondstoffen schaarste. We willen het met zijn allen niet horen lijkt wel. In 2022 is er op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh wel een overeenkomst bereikt over de compensatie van de klimaatschade, maar is er weinig gesproken over het ontstaan van de schade zelf.

Overige informatie over grondstoffen