Waar staat Waste2Profit Consultancy voor?

Waste2Profit Consultancy biedt decennia ervaring op het gebied van afvalpreventie en de verwerking van alle soorten bedrijfs- en gevaarlijk afval. Het is in 2018 opgericht door Jan van Hasselt. Vanuit zijn brede netwerk brengt hij specialisten op alle terreinen van afvalpreventie en verwerking bij elkaar.

De kernwaarden van Waste2Profit Consultancy

Integriteit

Wij werken volgens de geldende wet- en regelgeving en veiligheidsvoorschriften. Dat is voor ons geen vraag, maar een voor zichzelf sprekende randvoorwaarde. Compliant en integer werken, 100% strikte naleving en borging van zowel interne regels als externe wetgeving zit in ons DNA.

Veiligheid

Wij werken veilig of wij werken niet. Veiligheid van medewerkers en installaties gaat voor alles. Op deze manier dragen wij ook bij aan een duurzame samenleving.

Transparantie

Wij werken samen met de klant naar een oplossing. Vanuit de feiten, transparant en gedegen onderbouwd. Dit kan alleen wanneer we openheid van zaken naar elkaar geven.

Wat is de missie van Waste2Profit Consultancy?

Waste2Profit Consultancy wil door middel van kennisoverdracht een directe bijdrage leveren aan het besparen van het gebruik van primaire grondstoffen. Daarnaast wil Waste2profit Consultancy een directe bijdrage leveren aan de reductie van afvalstromen in het algemeen. Hiermee draagt Waste2Profit Consultancy concreet een steentje bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie en een duurzame toekomst.

In de ogen van Waste2Profit Consultancy wordt er bij zowel bedrijven als huishoudens nog te weinig gedaan om daadwerkelijk het gebruik van primaire grondstoffen te voorkomen.

De awareness begint er wel te komen alleen is er de laatste jaren weinig échte verandering gekomen in de oude vertrouwde wijze van afvalverwerking. Het is de visie van Waste2Profit Consultancy dat juist hier de verandering moet komen, en op korte termijn. Kortom ons denkpatroon moet veranderen en er moet meer effort gestopt worden in het ontstaan van afvalstromen. Daar waar dit mogelijk is dienen afvalstromen gescheiden gehouden te worden waardoor deze primair als grondstof weer ingezet kunnen worden en anders op een andere wijze nuttig worden toegepast.

Waste2Profit Consultancy vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk.

Bike voor Parkinson
Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen zit bij Waste2Profit consultancy in de genen. Zo steunen wij al jaren de BikevoorParkinson, hét jaarlijkse fietsevenement waar mensen met Parkinson, naasten, zorgverleners en iedereen die hen een warm hart toedraagt samenkomen. Met z’n allen een gezellige dag fietsen in de mooie heuvels van Zuid-Limburg. Daarmee halen we ieder jaar geld op om de kwaliteit van leven voor mensen met Parkinson te verbeteren. Jan van Hasselt heeft zelf Parkinson en doet al jaren mee met zijn eigen team. De doeltreffende naam is “Het glas is altijd vol”. Hou de site van voorparkinson.nl in de gaten voor het laatste nieuws.

Bike voor Parkinson

Stichting Villa Joep
“Villa Joep is gestart als belofte aan de toen vierjarige Joep. Voor zijn overlijden beloofden zijn ouders hem alles op alles te zetten om genezing van neuroblastoom mogelijk te maken. Die belofte uit 2003 is uitgegroeid tot een professionele organisatie die geld inzamelt om het internationale onderzoek naar neuroblastoom te versnellen en de kans op genezing te vergroten.” Zie www.villajoep.nl en www.spinningevent.nl

Stichting Villa Joep