Privacy verklaring Waste2Profit Consultancy

Hier vind je de privacy verklaring van Waste2Profit Consultancy (hierna Waste2Profit). Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Waste2Profit Consultancy.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Bedrijf omschrijving

Waste2Profit biedt decennia ervaring op het gebied van afvalpreventie, bedrijfsafval en -processen, gevaarlijk afval en industriële reiniging. Waste2Profit is opgericht door Jan van Hasselt. Vanuit zijn netwerk brengt hij specialisten op alle terreinen vaan afvalpreventie, industriële reiniging, recycling tot grondstoffen en verwerking samen. Voor iedere vraag de beste specialist.

Als je vragen hebt m.b.t. jouw privacy neem dan contact met:

Jan van Hasselt
Ambachtsheerstraat 5
3134 AK Vlaardingen 
+31 6 82 96 91 30
www.waste2profit.eu
jan@waste2profit.eu
KvK: 70699534
IBAN: NL 41 ASNB 0706 9030 56
BTW nr. : NL182660278B01

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Waste2Profit. Deze worden hieronder toegelicht.

 • Het versturen van nieuwsbrieven

Waste2Profit stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Waste2Profit Consultancy. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 • Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Waste2Profit Consultancy via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

 • Analytics

De website van Waste2Profit verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers

Ontvangers gegevens

De gegevens die Waste2Profit Consultancy ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 •  De e-mail van Waste2Profit wordt gehost bij Microsoft 365. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft.

Gegevens

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Waste2Profit, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 • Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Waste2Profit via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal vijf jaar terug bewaard.

 • Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.


Rechten

 • Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Waste2Profit vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Waste2Profit. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 • Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Waste2Profit. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 • Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Waste2Profit opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Waste2Profit al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 • Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Waste2Profit vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 • Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Waste2Profit niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Waste2Profit jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@Waste2Profit.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Verplichte gegevens

Waste2Profit verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Waste2Profit via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Waste2Profit de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Waste2Profit met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Waste2Profit behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Waste2Profit dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Waste2Profit te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Jan van Hasselt
Ambachtsheerstraat 5
3134 AK Vlaardingen 
+31 6 82 96 91 30
www.waste2profit.eu
jan@waste2profit.eu
KvK: 70699534
IBAN: NL 41 ASNB 0706 9030 56
BTW nr. : NL182660278B01


Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Waste2Profit of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Waste2Profit privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.